Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o.

člen skupiny ÚJV

cz en

Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o. je výzkumnou organizací schválenou Radou vlády pro výzkum, vývoj a inovace, která splňuje podmínky podle zákona č. 130/2002 Sb.

VZÚ Plzeň se věnuje výzkumu, vývoji a akreditovanému zkušebnictví. Mezi nejdůležitější činnosti společnosti patří:

Kalibrace momentových klíčů

VZÚ Plzeň rozšířil své služby a nově poskytuje kalibrace momentových klíčů (od 0,5 Nm do 1500 Nm), snímačů vibrací a vibračních stolů.
Více informací naleznete na stránkách Kalibrační laboratoře vibrací a momentů.

Možnost odpočtu nákladů na výzkum od základu daně

Od začátku roku 2014 se výrazně rozšířily možnosti, jakými mohou firmy při nákupu výzkumných služeb získat daňové výhody. Nově si mohou od základu daně odečíst i náklady na výzkum nebo vývoj, který zaplatí výzkumným organizacím. Poprvé v rámci jejich zaúčtování do nákladů, tedy jako součást hospodářského výsledku a podruhé jako zvláštní odečitatelnou položku. To může snížit cenu zakázek od výzkumných organizací až o 20%. Je nutné zdůraznit, že je možné odečíst pouze náklady na výzkum a vývoj od výzkumných organizací, uznaných Radou vlády pro výzkum a vývoj.
Více informací v článku na www.tacr.cz.

loziskova panev loko materialove zkousky metro helsinky tramvaj turbina

Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o.
Tylova 1581/46
301 00, Plzeň
tel: +420 379 852 275, fax: +420 378 134 290
e-mail: vyzkum@vzuplzen.cz
IČO: 47718684, DIČ: CZ47718684